www.olejickyeshop

GDPR - ochrana osobních údajů

1.OSOBNÍ ÚDAJE NA SPRÁVCE - správci osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zkratkou: „GDPR” jsou provozovatelé internetového obchodu www.olejickyeshop.cz Pavel Obrdlík IČO: 75691370 a Jana Nečasová IČO: 72426187 sídlem Sucheniova 276/16 Třebíč 67401. Provozovatelé uchovávají a zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a právními předpisy platnými na území České republiky.

2.ÚČEL ZPRACOVÁNÍ - osobní údaje internetový obchod www.olejickyeshop.cz uchovává za účelem nabízení služeb bývalým zákazníkům to je obchodní sdělení a akční nabídky. Dálší důvod je plnění smlouvy (objednávka a dodání zboží) mezi správci internetového obchodu a zákazníky. Zákazník má také možnost registrace v internetovém obchodě a k tomuto účelu jsou osobní údaje také nezbytné.

3.POPIS KATEGORIÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ - osobní údaje od zákazníků zpracovávají uvedení správci. Žádná další osoba k osobním údajům nemá přístup.

4.POPIS KATEGORIÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - objednávkou od zákazníka následuje činnost, která je nutná k splnění povinnosti dodání zboží. Z toho důvodu správci internetových stránek vyžadují od zákazníka tj. objednavatele jméno, příjmení, adresu dodací i konaktní, mail, telefon a u velkoodběratelů i IČO A DIČ.

5.PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ - vyřizováním objednávky od zákazníka musí správce internetového obchodu učinit kroky nutné k doručení požadovaného zboží. Příjemce osobních údajů se tedy stávají doručovací služby, které ke své povinnosti dodání zboží tyto údaje potřebují. Dalším osobám, které zboží nedoručují se osobní údaje neposkytují.

6.INFORMACE O PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ - při zpracování osobních údajů prováděném internetovým obchodem www.olejickyeshop.cz nebude docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí.

7.PLÁNOVANÉ LHŮTY PRO VÝMAZ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ ÚDAJŮ - osobní údaje se budou uchovávat po dobu nezbytnou ke zpracování objednávky a následně se budou archivovat po dobu nezbytně nutnou kvůli finanční kontrole. To je předpokládaný čas výmazu údajů se provede po 5 letech od zakázky, pokud si zákazník dál nepřeje být informovaný o dění ve firmě, novinkách a dalších informacích poskytovaných správci.

8.BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - osobní údaje se budou uchovávat po dobu nezbytnou ke zpracování objednávky elektronicky v osobním počítači, který má uživatelský účet s heslem. Po zpracování objednávky se bude archivovat papírový doklad s údaji v uzamčeném administrativním skladu, ke kterému nemají kromě správců přístup další osoby. Po uplynutí lhůty nezbytné k archivaci se doklady od dodání zboží s osbními údaji zákazníkú zlikvidují ve skartovacím stroji.

Více informacíhttps://www.uoou.cz/

Čerpáno ze zdroje:https://www.uoou.cz/k-internetovym-obchodum/

Sledujte nás na sociálních sítích

Facebook

Aktualizace a novinky
29.2.2020 aktualizace webových stránek
18.1.2020 nový facebookový profil
3.1.2020 inventura skladu
23.12.2019 konec prodeje pro rok 2019
1.12.2019 prezentace v Jihlavě
9.11.2019 výroba a příprava na vánoční sezónu v plném proudu
4.11.2019 zaveden do nabídky nový druh ananas olejíčku
18.10.2019 začátek vánoční výroby a přípravy na konec sezóny
6.10.2019 návrh nové vánoční kolekce 2019
2.9.2019 začátek školního roku a k tomu prezentace na vybraných školách
1.9.2019 konec letní sezóny a příprava na podzim

Tato stránka byla načtena
v pondělí 27. září 2021 22:03:59 hodin.

Obchodní podmínky Jak nakupovat GDPR Autorský zákon Reference Velkoobchod

Copyright © 2020 • Všechna práva vyhrazena • PaJa